Een praktijk in ontwikkeling onze focus ligt op ontwikkeling en verbetering

Klachten

FysioMC is als praktijk altijd in ontwikkeling is. Dat betekent dat wij constant bezig zijn met ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. Wij proberen de wensen en behoeften van onze cliënten zo goed mogelijk in te willigen en proberen onze diensten hieraan aan te passen. Daarnaast willen wij graag dat de zorg of hulp die onze medewerkers verlenen op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt.

Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of suggesties heeft hoe het beter kan. Wij staan dan zeker open voor al uw opmerkingen of klachten en willen deze graag met u bespreken. Lukt dit niet met uw behandelend therapeut of dient u uw klacht liever schriftelijk in? Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon:

Wil je in contact komen met de vertrouwenspersoon van Fysiomc? Ga dan naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen. Je kunt daar de eerste melding doen om vervolgens in contact te komen met de juiste vertrouwenspersoon. Bij deze melding kan je aangeven op welke manier de vertrouwenspersoon contact met je moet opnemen.

De stappen van melding doen:
1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen;
2. Vul je naam en organisatiecode (onderaan deze tekst) in;
3. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man / vrouw) je wenst;
4. Vul je telefoonnummer en emailadres in;
5. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch of per email);
6. Onderaan is er ruimte om optioneel een opmerking of vraag kwijt te kunnen;
7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24 uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou de vervolgstappen (meestal inplannen van een afspraak om je casus te bespreken) af. 

De unieke code voor Fysiomc: FMCS20230326

Wij verzoeken u hierbij te vermelden dat het gaat om vertrouwelijke informatie en de email te richten aan de vertrouwenspersoon.

Wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, verwijzen wij u naar de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort tel: 033-4672900


Heeft u vragen?

Fysio Medisch Centrum
Laan van Meerdervoort

Laan van Meerdervoort 211-L
2563 AA Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 5002216

In Den Haag is het tussen 06.00 tot 18.00 uur vrij parkeren.

 08.00 - 18.20 uur
 08:00 - 18.00 uur
 08.30 - 17:30 uur
 07:20 - 18.20 uur
 08:00 - 17.00 uur
Fysio Medisch Centrum
Statenkwartier

Eisenhowerlaan 77 A
2517 KK Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 5002216

Er bevind zich onder het pand van de Eisenhowerlaan een parkeergelegenheid.

    09:00 - 17:30 uur
    07.20 - 18.00 uur
    07:20 - 18.00 uur
    08:30 - 18.00 uur
    07:20 - 18:00 uur

Snel naar...

Contact