Een praktijk in ontwikkeling onze focus ligt op ontwikkeling en verbetering

Klachten

FysioMC is als praktijk altijd in ontwikkeling is. Dat betekent dat wij constant bezig zijn met ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. Wij proberen de wensen en behoeften van onze cliënten zo goed mogelijk in te willigen en proberen onze diensten hieraan aan te passen. Daarnaast willen wij graag dat de zorg of hulp die onze medewerkers verlenen op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt.

Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of suggesties heeft hoe het beter kan. Wij staan dan zeker open voor al uw opmerkingen of klachten en willen deze graag met u bespreken. Lukt dit niet met uw behandelend therapeut of dient u uw klacht liever schriftelijk in? Dan kunt u een klachtenformulier opvragen door een email te sturen naar onze administratie (info@fysiomc.nl). 

Wij verzoeken u hierbij te vermelden dat het gaat om vertrouwelijke informatie en de email te richten aan de directie. Een leidinggevende zal dan contact met u opnemen om te bespreken hoe er tot een goede oplossing kan worden gekomen. 

Wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, verwijzen wij u naar de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort tel: 033-4672900


Heeft u vragen?

Fysio Medisch Centrum
Laan van Meerdervoort

Laan van Meerdervoort 211-L
2563 AA Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 5002216

In Den Haag is het tussen 06.00 tot 18.00 uur vrij parkeren.

 08.00 - 18.20 uur
 08:00 - 18.00 uur
 08.30 - 17:30 uur
 07:20 - 18.20 uur
 08:00 - 17.00 uur
Fysio Medisch Centrum
Statenkwartier

Eisenhowerlaan 77 A
2517 KK Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 5002216

Er bevind zich onder het pand van de Eisenhowerlaan een parkeergelegenheid.

    09:00 - 17:30 uur
    07.20 - 18.00 uur
    07:20 - 18.00 uur
    08:30 - 18.00 uur
    07:20 - 18:00 uur

Snel naar...

Contact