Een praktijk in ontwikkeling onze focus ligt op ontwikkeling en verbetering

Klachtenregeling

FysioMC is een praktijk die constant in ontwikkeling is. Dat betekend dat wij constant bezig zijn met ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. Wij proberen de wensen en behoeften van onze cliënten zo goed mogelijk in te willigen en proberen onze diensten hieraan aan te passen. Daarnaast willen wij graag dat de zorg of hulp die onze medewerkers verlenen op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt.

Desondanks kan het voorkomen dat U niet tevreden bent over Uw behandeling en suggesties heeft hoe het beter kan. Wij staan dan zeker open voor al Uw opmerkingen of klachten en willen deze graag met U bespreken hoe wij tot een passende oplossing kunnen komen. We zullen altijd eerst proberen dat U de klacht met Uw behandelend fysiotherapeut bespreekt. Wanneer U er dan niet uitkomt of als u Uw klachten liever schriftelijk indient, kunt u hiervoor een klachtenformulier gebruiken. Deze kunt U opvragen bij onze administratie (info@fysiomc.nl) waarna vervolgens een van leidinggevenden contact met U opneemt.

Klachten over medewerkers kunt U rechtstreeks bij de directie indienen. Wij verzoeken dan een brief te schrijven en deze te richten aan de directie. Graag erbij vermelden dat het vertrouwelijk is. Wanneer het niet lukt om Uw klacht naar tevredenheid op te lossen, verwijzen wij U naar de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Secretaris Klachtencommissie KNGF

Postbus 248, 3800 AE Amersfoort tel: 033-4672900

Heeft u vragen?

Fysio Medisch Centrum
Den Haag

Laan van Meerdervoort 211-L
2563 AA Den Haag
info@fysiomc.nl
070 - 205 73 73

In Den Haag is het tussen 06.00 tot 18.00 uur vrij parkeren.

07.30 - 18.00 uur
07.20 - 18.30 uur
08.30 - 20.00 uur
07.20 - 18.30 uur
08.30 - 20.00 uur
 08:00 - 14.00 uur
Fysio Medisch Centrum
Rijswijk

Visseringlaan 18
2288 ER Rijswijk
info@fysiomc.nl
070 - 406 35 45

In Rijswijk is het de gehele dag vrij parkeren.

08.30 - 18.30 uur
08:30 - 18.00 uur
07.20 - 18.30 uur
08.30 - 18.00 uur
07.20 - 18.30 uur
gesloten

Snel naar...

Contact